Pierdere dramatică în greutate dunwoody ga. Nr. 4, - Romanian Journal of Cardiology


FundeniSector 2,Bucureşti E-mail: eapetrei gmail. În numele celor care știu și pentru cei care nu știu cine a fost Prof. Constantin C. Iliescu, mi-am luat libertatea să amintesc aici câteva date privind personalitatea puternică a Prof.

Constantin Iliescu. Doresc să apăr de uitare personalitatea creatorului cardiologiei din România, fondator de instituţii, creator al specialităţii de cardiologie și al școlii de cardiologie din România, primul profesor de cardiologie din România, membru al Academiei Române. Iliescu s-a născut la 15 septembrie la Roman, judeţul Neamţ, a urmat studiile secundare la liceul «C.

Negruzzi» din Iași, iar studiile universitare la Facultatea de Medicină din București.

pierdere dramatică în greutate dunwoody ga

În timpul studenţiei lucrează ca asistent fără plată în laboratorul de histologie a Prof. Bruckner și în laboratorul de anatomie pierdere dramatică în greutate dunwoody ga al facultăţii În aceeași perioadă este extern și apoi intern prin concurs al spitalelor Eforiei din București Colţea, Colentina, Filantropia fiind atras de la început de patologia cardiovasculară.

În anul începe un stagiu de pregătire în cardiologie, la Londra, în clinică și laboratoarele University College Hospital sub directa îndrumare a lui Thomas Lewis, unul din cei mai cunoscuţi cardiologi din acel timp 1. În aceeași perioadă, la Londra studia și P. A lucrat o perioadă și în laboratorul Prof. Apreciat pentru activitatea sa și pentru pasiune pentru cercetarea știinţifică, tânărul doctor Iliescu a fost numit, în ultimul an al șederii la Londra asistent a lui Thomas Lewis.

În perioada londoneză Dr. Iliescu a publicat 12 lucrări știinţifice, din care 4 ca prim autor publicate în revista Heart, împreună cu Lewis, Doury, Wedd, Grand, Sebastiani. Subiectele acestor lucrări reprezintă contribuţii fundamentale la cunoașterea mecanismului mișcării circulare în geneza fibrilaţiei atriale și a flutterului atrial. Apetrei Cine a fost Profesorul Constantin C. Iliescu Revista Română de Cardiologie Vol.

XXV, Nr. Aici este numit șef de lucrări la spitalul Filantropia, iar din anul devine conferenţiar, apoi din profesor agregat.

Între anii și este profesor la spitalul Caritas, iar ulterior până la pensionare este profesor de cardiologie la spitalul ASCAR primul profesor de cardiologie din ţară.

Mincinosul - Stephen Fry - deagle.ro

O perioadă a fost decan al facultăţii de medicină, iar între anii a fost numit expert OMS, pe probleme cardiovasculare. În anul a devenit membru de onoare al Academiei de Știinţe Medicale și în anul este primit în Academia Romană 1.

A fost membru al Societăţii Regale de medicină din Londra și al societăţilor de cardiologie din mai multe ţări printre care Franţa, Italia, Cehoslovacia, Polonia. Să amintim că în acea perioadă când a revenit în ţară, și mai apoi, la dezvoltarea cardiologiei au contribuit, printre alţii și două personalităţi demne de a fi menţionate aici: Daniel Danielopolu și Basil Teodorescu.

Daniel Danielopolu a fost o personalitate medicală universală, fiziolog, internist, cardiolog și savant recunoscut. A publicat numeroase studii și tratate privind toate domeniile cardiologiei. Cercetările lui experimentale au dat o nouă orientare, o orientare fiziologică medicinei. Relaţia sistemului nervos vegetativ cu aparatul cardiovascular cercetată de Danielopolu este actuală și astăzi, conceptul farmacodinamiei nespecifice fiziologice și patologice, legea predominanţelor, sunt numai câteva din multiplele contribuţii aduse la dezvoltarea medicinei și a cardiologiei.

Pierdere dramatică în greutate dunwoody ga era un vizionar a cărui creaţiemai ales în domeniul ideilor, uneori abstracte, dar cu larg orizont, a deschis noi perspective în gândirea știinţifică românească. Danielopolu a fost primul președinte al Societăţii Române de Cardiologie, înfiinţată în anuliar B. Teodorescu a fost secretar. Basil Teodorescu a fost de asemenea o personalitate distinctă în medicină internă și cardiologia din România. A studiat în Franţa, ca elev a lui Vaquez și s-a remarcat prin cercetări clinice și noi concepte, cel mai cunoscut concept fiind acela de eminenţă de infarct.

A creat o școală de medicină internă demnă de toată laudă 2. La revenirea în ţară, după studiile din Anglia, Prof C. Iliescu are o formaţie, concepţie și stil de lucru caracteristice școlii anglosaxone diferită de cea tradiţională din ţara noastră, dominată de personalitaea lui Danielopolu, de principiile speculative, și de modelele provenite din școala franceză de medicină.

Cursurile sale și demonstraţiile practice sunt deosebit de apreciate și sunt frecventate atât de studenţi cât și de tineri medici, unii dintre aceștia au fost aleși și viitorii colaboratori VV Mihăilescu, Lala Malitchi.

Vintilă Mihăilescu.

Cargado por

Domeniul abstract, misterios, devenea în concepţia sa pragmatică un domeniu al fiziopatologiei aplicate, ușor abordabil tuturor. S-a început trecerea de la semiologia scolastică la raţionamentul noii mentalităţi 2. Au fost scrise apoi și volumele: Digitala și chinidina, acţiune farmacologică și întrebuinţare clini că; Angina pectorală. Mecanism, apect clinic, Tratament. Iliescu a fost ceea ce se cheamă o persoană charismatică. Dinamic, iradiind simpatie, cu o logică precisă, o exprimare de o excepţională claritate, voit schematic.

Datorită spritului sau energic și cunoștinţelor solide Pierdere dramatică în greutate dunwoody ga. Iliescu și-a valorificat bogata activitate profesională în cadrul unei consecvente concepţii pragmatice. La sfârșitul celui de al doilea război mondial s-a înfiinţat la spitalul Brâncovenesc o primă unitate cu profil de cardiologie, un cabinet de consultaţii. Aici sub îndrumarea profesorului au lucrat mulţi tineri ce doreau să se specializeze.

pierdere dramatică în greutate dunwoody ga

Datorită eforturilor neobosite ale profesorului problema asistenţei bolnavilor cardiovasculari începea să pătrundă, ca o noutate în atenţia organizatorilor de sănătate. Scopul iniţial era să atragă atenţia asupra bolilor de inimă, asupra unei Revista Română de Cardiologie Vol. Este etapa în care structura și funcţia ASCAR-ului a atins nivelul ce i-a conferit statutul de instituţie unică în medicina din ţara noastră. Din anulcând ASCAR-ul împlinea 20 de ani, și până astăzi semnatarul acestor rânduri stă mărturie pentru creșterea și descreșterea dorită mai ales de unii confraţi a acestei instituţii emblematice.

Pierdere dramatică în greutate dunwoody ga această etapă Prof. Iliescu și-a materializat concepţia de abordare globală a bolilor cardiovasculare și a verificat eficienţa acestui tip de organizare. Acum instituţia funcţiona cu 3 departamente secţii : secţia medicală curativo-profilactică, secţia de documentare și secţia metodologică. Prima secţie cuprin dea ambulatoriul format din 17 cabinetespitalul cu paturi și laboratoarele Ecg, fono, Rx, anatomie patologică, laboratorul de hemodinamica.

Aici s-au început cateterismele cardiace, de către echipa formată de Conf. Kleinerman, Dr. Bandu și Dr. Ghiţă, imediat după primele cateterisme cardiace din ţară, efectuate la spitalul Colţea de Dr. Unitatea funcţională ambulatoriu — spital a fost concepută de la început de Prof.

Multe clasamente din Anglia îl au, pe bună dreptate, în capul listei.

Serviciul social, avea un personal format din 8 asistente medicale ce avea drept ţel dispenzarizarea bolnavilor cardiovasculari, cu vizite la domiciliu sau locul de muncă. Secţia documentare: i se acordă o atenţie deosebită și se ocupă de fișierele de cardiologie, de statsistică și bibliotecă. Fișa de cardiologie era cel mai important document ce cuprindea toate datele clinice și investigaţiile bolnavilor. Pentru bolnavii cu hipertensiune arterială și insuficienţă cardiacă erau fișe speciale.

Închipuiţi-vă ce bogăţie de date cuprindeau aceste fișe, unice pierderea în greutate păsărică felul lor.

Aceste fișe au fost folosite și de alte servicii de cardiologie din ţară.

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

Vizitând Ascar-ul P. White a elogiat acest tip de urmărire a bolnavilor, socotindu-l o realizare rară, demnă de a fi luată în considerare și de alte centre din lume. Biblioteca conţinea un bogat material informativ cu peste 1.

Secţia metodologică a luat fiinţă odată cu crearea reţelei de cardiologie din ţară. În virtutea atribuţiilor incluse în regulamentul de funcţionare din anulASCAR-ul ţinea leagătura cu medici cardiologi din cele 4 centre de cardiologie din centrele universiasistenţe integrate a celor bolnavi de inimă și asupra celor cu potenţial de îmbolnăvire.

Data nașterii instituţiei și numele ei încheiau o perioadă de idei și dorinţe. În albumul editat în anulla 20 ani de la înfiinţarea ASCAR-ului 5 se notează în evoluţia acestei instuituţii 3 etape la care putem adăuga etapa a 4-a, după mutarea la spitalul Fundeni creionată și de Prof C.

Carp cu prilejul împlinirii a 45 ani de la înfiinţare 3. Iată pe scurt cele 4 etape ale unei instituţii unice în cardiologia din România, opera Prof.

Nr. 4, - Romanian Journal of Cardiology

Prima Etapă: 13 decembrie februarie Centrul de asistenţă a cardiacilor funcţiona ca un nucleu independent, în localul dispensarului Bucur în 2 cabinete de consultaţii, iniţial cu 6 medici iar apoi încă 6 dintre aceștia amintim pe Dr. Medicii lucrau în echipe de câte 2 îmbinând munca de consultaţii cu cea din teren. S-a urmărit, printr-o muncă intensă de teren depistarea bolnavilor cardiovasculari la locul de muncă.

Bolnavii primeau în afara recomandărilor de tratament sfaturi privind profilaxia îmbolnăvirii. Toată activitatea era îndrumata și controlată de Prof. Roadele au fost evidenţa relativă a bolilor cardiovasculare la muncitorii din întreprinderi și scăderea numă rului de pensionari prin revizuirea diagnosticelor și tratamentul corect al bolii.

Toate observaţiile culese de la bolnavi au fost consemnate în fișele cardiologice individuale, întocmite tuturor pacienţilor. Scopul iniţial al ASCAR-ului era să atragă atenţia asupra bolilor de inimă, asupra unei asistenţe integrate a celor bolnavi de inimă și asupra celor care se pot îmbolnăvi. A doua etapă: 1 martie mai ASCAR-ul a funcţionat într-o cumpărați picături ecologice subțire proprie din str. Xenopol nr.

În aceasta perioadă instituţia ASCAR transfor mându-se într-o instituţie de interes naţional și-a cres cut preocupările și desigur și pesonalul. Erau 17 medici, s-au înfiinţat laboratoare de hematologie, bacterio logie, biochimie, radiologie, ECG.

Activitatea s-a diversificat și s-a extins atât ca investigaţii cât mai ales prin dezvoltarea unei activităţi de cercetare știinţifică și didactică.

pierdere dramatică în greutate dunwoody ga

A fost posibilă elaborarea de lucrări știinţifice prin colaborarea cu alte clinici din București cum ar fi clinicile medicale de la spitalul Colţea, Spitalul Filantropia.