2 săptămâni după ce a dat naștere la naștere


Cuantumul indemnizaţiei: Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuariemamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: - lei pentru fiecare copil, născut viu. Pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuariemamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: - lei pentru fiecare copil, născut viu. Pentru copiii născuţi începând cu 1 iuliemamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: - 7 lei pentru fiecare copil, născut viu.

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuariemamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: - lei pentru fiecare copil, născut viu.

Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială: a actul de identitate al mamei sau al reprezentantului legal al copilului, după caz în original şi în copie ; b certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie ; Persoana neîncadrată în câmpul muncii mai depune: c documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii carnetul de muncă în original şi în copiecertificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz ; d în cazul în care solicitanta ul nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul muncii.

cum să pierdeți greutatea având pcos

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului nu se stabileşte. Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay.

sfaturi de acasă pentru a pierde burta gras

Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui curatorului acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani persoanelor neasigurate Condiţii de acordare: Persoanele neasigurate au dreptul la indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului: - pentru copii născuţi începând cu 1 ianuarie — până la împlinirea vârstei de 2 ani. Persoană neasigurată se consideră persoana, care la data naşterii copilului: - nu este încadrată în câmpul muncii; - este încadrată în câmpul muncii, însă nu întruneşte stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani; - întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului.

Persoanele neasigurate în cazul în care nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei.

În cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, se stabileşte din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate.

Mama sau tata beneficiar de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani care îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează are dreptul la indemnizaţie lunară.

  • Arderea grăsimilor pentru sportivi
  • Sarcina prelungita: ce trebuie sa faci cand copilul intarzie sa se nasca | deagle.ro
  • Pierderea în greutate sunwarrior
  • Reguli de slabit rapid
  • Cum să pierdeți în greutate de zumba

Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială: a actul de identitate al solicitantului - în original şi în copie; b certificatul de naştere al copilului, după caz, certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie. În cazul în care a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.

Lăuzie - Wikipedia

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pentru perioada respectivă nu se stabileşte. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 2 ani - în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului.

Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. Cuantumul indemnizaţiei: Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani constituie: - până la 31 decembrie - de lei; - începînd cu 1 ianuarie - de lei.

Indemnizaţie pentru creşterea copilului persoanelor asigurate Condiţii de acordare: Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă persoanelor asigurate, care: au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului; se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi conform următoarelor opţiuni: 1.

Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni, ca persoană asigurată mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni se stabileşte de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului.

  • Evaluarea pierderilor de grăsime
  • Levitic 12 RMNN - Curăţirea femeilor după naştere - Bible Gateway
  • Grăsime arde în 2 luni
  • Pierde greutatea traducere mandarin
  • Pierderea în greutate johnson drive

În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei acordării a concediului. În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează, îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni ori desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit, indemnizaţia stabilită se suspendă, cu excepţia cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului, şi se stabileşte, la cerere, unei alte persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.

Posibilitatea de a ramane din nou gravida dupa nastere | deagle.ro

Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.

Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială: a actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei în original şi în copie ; b certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie.

ROCK'S BIRTH VLOG

Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul; c după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani în original de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi; d certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii.

În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani. Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

Cum se naște în România - DoR

Cuantumul indemnizaţiei: 1. Opţiunea solicitată iniţial pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu poate fi modificată ulterior.

powerade zero rău pentru pierderea în greutate

În cazul în care indemnizaţia lunară a fost stabilită conform opţiunilor solicitate iniţial şi suspendată beneficiarului se acordă, la cerere, unei alte persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat.

În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv.

Cum se naște în România

Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul. Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 îmbinarea pierderii grăsimilor a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie Condiţii de acordare: Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte: - în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii; - 2 săptămâni după ce a dat naștere la naștere la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinţi, atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate; - în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singura sarcină de la data adoptării hotărârii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv de la data emiterii dispoziţiei privind instituirea tutelei; - 2 săptămâni după ce a dat naștere la naștere fiecare copil născut viu; - cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice; - indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă.

După ce am devenit mamă m-am întrebat adesea dacă voi avea curajul să-i spun fiicei mele adevărul: mi-ar fi plăcut ca nașterea ei să fie altfel. Mi-ar fi plăcut să mă fi simțit mai stăpână, mai puțin singură, mai puțin vinovată. Nu o bucată de carne care urma să explodeze.

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină pentru perioada respectivă nu se stabileşte.

În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor. Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială.

Cuantumul indemnizaţiei constituie: - pînă la 31 decembrie - de lei; - începând cu 01 inuarie - lei lunar.